– FFG zapowiedziało odświeżenie gry “Borderlands” z 1982 roku przypominająca nieco “Osadników z Catanu”, ale osadzonych...