Wypasiona liczba punktów.

W lutym tego roku, Cranio Creation zapowiedziało wydanie latem gry “Sheepland” autorstwa Simone Luciani i Daniele Tascini dla dwóch do czterech graczy. Simone jest już autorem pięciu tytułów, choć nieznanych zupełnie na polskim rynku.en pierwszy ma w swoim portfolio nieznane na polskim rynku tytuły.

Zasady mają być bardzo proste i przyjemne. W turze gracz może wykonać trzy akcje spośród przemieszczenia pasterza, owcy, albo wykupieniu nowego obszaru do wypasu. To ostatnie wiąże się z tym, iż wchodzenie na cudze pola, wiąże się z ponoszeniem kosztu. Przemieszczenie owcy jest możliwe tylko, gdy sąsiaduje z naszym pasterzem. Końcowy wynik będzie sumą posiadanych “ziem” i owiec, które znajdują się konkretnym jego rodzaju [a chcemy, aby wszystkie znalazły się na np. terenie łąki]. Smaczku dodaje fakt, iż niezależnie od ruchu graczy porusza się czarna owca, która przekaże właścicielowi kilka bonusowych punktów. W rozwinięciu znajdziecie planszę do gry.