W pierwszą edycję nie zagrywałem się do upadłego. Nie znałem tła, nie byłem zainteresowany zmianą tego...